INSTALACJE MIEDZIANE

METRYCZNE MIEDZIANE ZŁĄCZKI ZACISKOWE

Wprowadzenie.

Złączki oferowane przez firmę NIBCO w systemie zaprasowywanym wykonane są z miedzi i brązu. 

Wysoka jakość materiałów, przestrzeganie reżimu technologicznego jak również kontrola produkcji i zgodności z normami gwarantują wysoką jakość dostarczanego produktu.

Metryczne miedziane złączki zaciskowe serii P5000 oraz PG5000 są wykonane z miedzi CW024A zgodnie z wymogami normy PN-EN 12449.

Złączki z końcówkami gwintowanymi serii P4000 oraz PG4000 są wykonane z brązu CC499K-DW zgodnie z wymogami normy PN - EN 1982. Atest PZH potwierdza możliwość stosowania złączek z miedzi i brązu do wody pitnej. Zastosowany stop brązu jest odporny na różnego rodzaje korozje.

Element uszczelniający (o-ring) zrobiony jest z czarnego elastomeru EPDM do wody lub żółtego elastomeru HNBR do gazu. Oba rodzaje o-ringów posiadają systemem PI (Press Indicator – wskaźnik nie zaciśnięcia) i spełniają wymagania normy PN-EN 549.

Gwinty przyłączeniowe odpowiadają wymogom normy PN - EN 10226-1 (ISO 7-1) (połączenie ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie) oraz normy PN - EN ISO 228-1 w połączeniach śrubunkowych (połączenie ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie).

 

Zalety i argumenty.

Za stosowaniem technik połączeń w systemie zaprasowywanym przemawiają następujące argumenty:

 • technika połączeń: nierozłączne, odporne na rozciąganie i skręcanie oraz trwałe i szczelne

 • kompatybilne w ramach określonej tolerancji elementy połączeń

 • dowolny wybór narzędzi zaciskających

 • jakość sposobu połączeń potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami

 • dzięki cylindrycznemu prowadzeniu rury brak możliwości nie osiowego wprowadzenia jej w gniazdo złączki i uszkodzenia elementu uszczelniającego

 • potrójne bezpieczeństwo zacisku dzięki sześciokątnemu zaprasowaniu przed i za karbem oraz na karbie z o-ringiem

 • brak zagrożenia pożarowego – przy połączeniu brak czynnika wysokiej temperatury lub ognia

 • opatentowany pierścień uszczelniający

 • wysoka estetyka połączenia rur ze złączkami, jak również całej instalacji.

 • najszybszy sposób połączenia – czas wykonania połączenia to kilka sekund

 • kompletny system złączek w dużym zakresie średnic (12 – 108 mm)

 • w przypadku awarii i naprawy istniejącej, pracującej instalacji, wyciekająca woda nie ogranicza możliwości wykonania połączenia.

 • szeroki zakres temperaturowy. Temperatura minimalna -50⁰C, maksymalna +150⁰C. Zakres temperatur eksploatacji ciągłej -30⁰C do 110⁰C (w systemach do gazu -20⁰C do 60⁰C)

 • zastosowanie w instalacjach następujących mediów: ciepła i zimna woda, para wodna, kwasy, oleje i smary silikonowe, tłuszcze, rozpuszczalniki i inne (w systemach do gazu m.in.: gaz ziemny, gaz płynny olej opałowy). Szczegółowy zakres do uzyskania w dziale technicznym.

 

Konstrukcja łączników.

Złączki zaciskowe w zakresie średnic 12-54 mm posiadają cylindryczny pierścień prowadzący, który umożliwia osiowe wprowadzenie rury w gniazdo złączki przed karbem z o-ringiem uszczelniającym. Zaprasowanie następuje przy użyciu zaciskarki elektrycznej i szczęk o profilu V (REMS) Po zaciśnięciu połączenie jest nierozłączne, a złączka zostaje odkształcona. Połączenie złączki z rurą miedzianą ma kształt sześciokątny przed i za karbem. Uszczelnieniem połączenia są o-ringi EPDM (w systemach do wody) lub o-ringi HNBR (w systemach do gazu) opatentowane, specjalnej konstrukcji z systemem PI (Press Indicator). Niezaciśnięte lub złe zaciśnięte połączenia w trakcie próby szczelności przy ciśnieniach od 0,1 do 6 barów są natychmiast wykrywalne.

Złączki w średnicach 64-108 mm nie posiadają cylindrycznego pierścienia przed karbem z o-ringiem uszczelniającym. Jest to podyktowane względami technicznymi. Pierścień uszczelniający jest wykonany z syntetycznego kauczuku EPDM. Zaprasowanie złączek w dużych rozmiarach następuje przy użyciu narzędzi Novopress oraz obejm zaciskowych o profilu M.

 

Narzędzia używane do montażu złączek zaciskowych.

Do zacisku złączek należy stosować zaciskarek o odpowiedniej sile docisku. Rekomendowane są zaciskarki i szczęki zaciskowe firmy REMS.

Minimalna stała siła docisku to 32 kN, wartość maksymalna 36kN – jest to warunek konieczny dający pewność, że w zakresie średnic do wymiaru 54mm będą do dyspozycji dostateczne rezerwy siły zaciskania. Zbyt duża siła zacisku może spowodować uszkodzenie połączenia, a także uszkodzenie samej szczęki. Przegląd i konserwacja zaciskarek i szczęk zaciskowych musi być przeprowadzana przez autoryzowaną jednostkę serwisową, co najmniej raz w roku lub najpóźniej po wykonaniu 10.000 operacji zacisku.

METRYCZNE MIEDZIANE ZŁĄCZKI LUTOWANE

Złączki miedziane do lutowania kapilarnego (seria 5000)

 • miedź odtleniona fosforemCu+Ag.99,90%, P od 0,015 do 0,040%

 • Cu-DHP wg lS0 1190-1  

Rodzaje złączek:

 • łuki jedno- i dwukielichowe 45° i 90° (LWxLW, LWxLZ)

 • kolana 90° (LWxLW, LWxLZ)

 • trójniki oraz złączki równoprzelotowe i redukcyjne

 • obejścia pełne i półobejścia

 • mufy, nyple redukcyjne

 • zaślepki, półśrubunki

Rozmiar: od 8 do 108 mm

Złączki mosiężne gwintowane oraz do lutowania kapilarnego (seria 4000)

 • mosiądz CW617N wg EN12165

Rodzaje:

 • kolana z gwintami i kielichami do lutowania

 • trójniki z gwintami i kielichami do lutowania

 • kolana z uchwytami do mocowania z gwintami i kielichami do lutowania

 • mufy, nyple, śrubunki z gwintami i kielichami do lutowania

Zastosowania i wymogi dla łączników miedzianych.

 

 • Instalacje wody pitnej.

Woda dostarczana przez zakłady wodociągowe może być stosowana bez żadnych ograniczeń w instalacjach miedzianych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda do picia z instalacji miedzianych nie powinna zawierać więcej niż 2 mg/l jonów miedzi. Wartość odczynu wody pH musi być większa od 7,0.

 

 • Łączenie miedzi z innymi materiałami.

Prawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja miedziana przewyższa trwałością i jakością instalacje z innych materiałów. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie całej instalacji z takich samych materiałów. W przypadku konieczności użycia w jednej instalacji różnych materiałów bardzo istotne dla trwałości instalacji jest prawidłowe ich połączenie. Nie należy stosować rur i urządzeń ze stali ocynkowanej za przewodami miedzianymi idąc w kierunku przepływu wody - reguła przepływu. Woda zawierająca jony miedzi powoduje przyspieszoną korozję wżerową stali ocynkowanej. W miejscu bezpośredniego styku miedzi z stalą należy zastosować łącznik przejściowy z brązu lub mosiądzu. Nie ma żadnych przeciwwskazań przy łączeniu miedzi z rurami ze stali nierdzewnej i tworzyw.

 

 • Klimatyzacja i chłodnictwo.

Złączki serii 5000 mogą być stosowane do klimatyzacji i chłodnictwa. Spełniają wymagania europejskiej dyrektywy PED 97/23/EC w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Parametry pracy: ciśnienie 40 bar, temperatura 120 °C. Przeznaczone są do łączenia rur wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12735-1 i PN-EN 1057 metodą lutowania na twardo lutami z zawartością min 2% srebra. Mogą być stosowanie w instalacjach chłodniczych z czynnikami tj: freony R134A, R404A, R407C, R410A oraz CO2 (R744).

 

 • Gazy medyczne.

Złączki serii 5000 i 4000 mogą być stosowane do gazów medycznych po dodatkowym oczyszczaniu i odtłuszczeniu w myjce ultradźwiękowej w płynie Vertrel CMS. Są one pojedynczo pakowane i znakowane na opakowaniu oraz przygotowywane pod konkretne zamówienie klienta. Zawartość węglowodorów musi być mniejsza niż 0,2 mg/dm2 i jest okresowo kontrolowana przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Złączki przeznaczone są do łączenia rur wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1057 i PN-EN 13348 metodą lutowania na twardo lutami z zawartością min 2% srebra. Mogą być stosowanie do gazów medycznych tj: azot, NO, CO2, hel, tlen, ksenon, powietrze do oddychania oraz systemów próżniowych.

 

 • Ochrona anytykorozyjna.

Odsłonięte przewody wewnętrzne z miedzi nie wymagają w normalnych warunkach eksploatacyjnych żadnej zewnętrznej ochrony antykorozyjnej.

W przypadku ułożenia przewodów w agresywnej atmosferze względnie w przypadku kontaktu z materiałami budowlanymi zawierającymi amoniak, siarczki lub azotany należy przewidzieć zewnętrzną ochronę antykorozyjną.

Podczas układania instalacji we wnękach budowlanych, pod tynkiem przewody miedziane muszą być chronione przed korozją zewnętrzna przy pomocy otuliny z tworzywa sztucznego.

Grubość izolacji powinna umożliwiać swobodną pracę termiczną instalacji.

 

DANE TECHNICZNE

 • Ciśnienie pracy:

  • 1,6MPa (8mm-28mm),

  • 1 MPa (35mm - 108 mm)

 • Temperatura pracy do 204º C

   

DLACZEGO MIEDŹ?

 • Miedź jest odporna na "zmęczenie materiału".

 • W prawidłowo zaprojektowanej, wykonanej i eksploatowanej instalacji c.o. praktycznie nie występują zagrożenia korozyjne.

 • Jest odporna na zmiany temperatury i działanie promieni ultrafioletowych.

 • Instalacja miedziana nie wymaga konserwacji i remontów.

 • Miedź jest bakteriostatyczna, hamuje wzrost i niszczy bakterie w wodzie.

 • Miedź stanowi nieprzekraczalną barierę dla trucizn i szkodliwych czynników zewnętrznych. Żadne zanieczyszczenia w postaci płynnej czy gazowej, nie penetrują miedzi i nie przenikają do wody.

 • Instalacje miedziane mogą być utylizowane, a więc nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

 • Nauka montażu instalacji miedzianej jest stosunkowo prosta.

 • Instalacje miedziane mogą być testowane natychmiast
  po zamontowaniu.

 • Wysoka plastyczność rur w stanie miękkim pozwala na łatwe ich wyginanie, umożliwiając stosowanie mniejszej ilości złączek.

 • Rury w stanie twardym nie wymagają częstych podpór

pdf_icon.png

KATALOG ZŁĄCZKI MIEDZANE PRESS

pdf_icon.png

ULOTKA ZŁĄCZKI MIEDZIANE PRESS

pdf_icon.png

KATALOG ZŁĄCZKI MIEDZIANE LUTOWANE

pdf_icon.png

ULOTKA ZŁĄCZKI MIEDZIANE LUTOWANE