INSTALACJE KLEJONE

DLACZEGO INSTALACJE KLEJONE NIBCO?

Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO są optymalne do instalacji wody ciepłej i zimnej, spełniają wymagania inwestorów, wykonawców i użytkowników. 

Posiadają atesty higieniczne PZH (czyli mogą być stosowane do wody pitnej) oraz odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez ITB, a jakość systemu gwarantuje program ciągłej kontroli potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001:2015. Szczególnymi zaletami tego systemu są brak kosztownych przyrządów do jego montażu, szybkość montażu, przepływ pełnym przekrojem rury pozwalający na maksymalne zmniejszenie średnic rur (brak dławienia przepływu na kształtkach) oraz znakomite właściwości ognioodporne.

ZALETY  INSTALACJI KLEJONYCH NIBCO

 1. Znakomite właściwości ognioodporne. Temperatura zapłonu PVC-U wynosi około 390°C, natomiast w przypadku PVC-C sięga nawet 433°C. Tzw. wskaźnik graniczny tlenu LOI (Limitting Oxygen Index) dla PVC-U jest równy 40, a dla PVC-C 60. Oznacza to, że materiały te wymagają przy spalaniu odpowiednio 40% tlenu (PVC-U) i 60% (PVC-C FlowGuard®). W atmosferze ziemskiej zawartość tlenu wynosi 21%, tak więc instalacje NIBCO nie podtrzymują procesu palenia i w momencie usunięciu źródła ognia następuje ich samoczynne zgaszenie. Przy spalaniu, zwłaszcza PVC-C, wydzielają się niewielkie ilości dymu, a toksyczność emitowanych do otoczenia substancji nie jest większa niż przy spalaniu drewna.
                                                                                                                                                                                     

 2. Odporność chemiczna, co umożliwia przesyłanie oprócz wody, również wielu innych cieczy np.: alkoholi, soków owocowych, mleka, olejów jadalnych oraz kilkuset związków chemicznych. Z tego względu instalacje NIBCO stosuje się z powodzeniem w zakładach przemysłowych.
   

 3. Odporność na zjawisko korozji i zarastanie osadem. Systemy NIBCO  są chemicznie, fizycznie i bakteriologicznie obojętne dla płynącej nimi wody.
   

 4. Jeden z najmniejszych współ­czynników wydłużalności liniowej wśród instalacji z tworzyw sztucznych. 
   

 5. Najniższy współczynnik przewodności cieplnej wśród materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych, co do minimum ogranicza konieczność stosowania dodatkowych otulin izolacyjnych..
   

 6. Prosty montaż wymagający jedynie nożyc i kleju (nie potrzeba gwintownic, zgrzewarek, lutownic). Montaż w trudno dostępnych miejscach (np. w szachtach) nie jest problemem. Montaż nie wymaga zasilania placu budowy w energię elektryczną. 
   

 7. Zwiększona odporność na uderzenia w niskich temperaturach (dotyczy PVC-C). 
   

 8. Instalacje można  bezpośrednio zalewać betonem (pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej warstwy betonu utwierdzającej rurę).
   

 9. Długowieczność i najwyższa jakość wykonania. 
   

PVC-C

 

MATERIAŁ

PVC-C - chlorowany polichlorek winylu

WYMIARY

Rury i kształtki z PVC-C

W zakresie średnic od ½” do 2” rury FlowGuard® produkowane są w kolorze beżowym, w systemie calowym zgodnym ze standardem rur miedzianych - system CTS (Copper Tube Size) jako szereg wymiarowy SDR11.

W zakresie średnic od 2½” do 4” rury i kształtki z PVC-C są produkowane w kolorze jasnoszarym, w systemie IPS  - rury w typoszeregach Sch 40 i Sh 80, kształtki jako Sch 80 głównie do zastosowań przemysłowych.

Łączenie rur i kształtek w systemie PVC-C odbywa się za pomocą klejów agresywnych. (zgrzewanie na zimno). Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.

ZASTOSOWANIE

 • instalacje wody ciepłej i zimnej

 • instalacje klimatyzacyjne

 • instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

DANE TECHNICZNE

 • temperatura max 80°C (temp. awaryjna 95°C)

 • ciśnienie zmienne (patrz tabela)

TUV_ISO_9001.png

TYPY I PARAMETRY RUR

Dla temperatury powyżej 23° C maksymalne  ciśnienie pracy ulega zmniejszeniu. Współczynnik zmniejszający Kr przedstawiono w poniższej tabeli.

PVC-U

 

MATERIAŁ

PVC-U - polichlorek winylu

WYMIARY

Rury i kształtki z PVC-U oferowane są w systemie calowym w zakresie średnic od ½” do 8”. W całym tym zakresie średnice zewnętrzne rur odpowiadają wymiarom rur stalowych (system IPS - Iron Pipe Size).

System z PVC-U proponowany jest w dwóch wersjach 
(szeregach wymiarowych):

 • amerykańskiej (wg normy ASTM D-1785), w której rury produkowane są jako typoszereg Sch 40 (rury grubościenne)

 • europejskiej, w której rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1452-2 w określonych grupach ciśnieniowych PN15, PN12 oraz PN9. 

 

Łączenie rur i kształtek w systemie PVC-U odbywa się za pomocą klejów agresywnych. (zgrzewanie na zimno). Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.

ZASTOSOWANIE

 • instalacje wody zimnej

 • instalacje klimatyzacyjne

 • instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

DANE TECHNICZNE

 • instalacje zimnej wody do 45°C; woda pitna do 20°C

 • ciśnienie pracy zmienne (patrz: tabela)

 • klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień : B-s2,d0

TYPY I PARAMETRY RUR

TYPY I PARAMETRY RUR

Dla temperatury powyżej 23° C maksymalne  ciśnienie pracy ulega zmniejszeniu. Współczynnik zmniejszający Kr przedstawiono w poniższej tabeli.

® Registered Trademark of NIBCO © 1998-2018 NIBCO INC.
pdf_icon.png

INFORMACJE TECHNICZNE Z KATALOGIEM PVC-C & PVC-U

pdf_icon.png
pdf_icon.png
pdf_icon.png
pdf_icon.png